Partnerskab for Dansk Ø-turisme

Partnerskab for Dansk Ø-turisme blev lanceret den 5. september 2018 ved arrangementet 'Smag på Øerne', hvor både politikere, øboer og brancheforeninger deltog. Partnerskabet er et samarbejde mellem Landdistrikternes Fællesråd, Sammenslutningen af Danske Småøer, Danske Rederier, Færgesekretariatet, De Samvirkende Købmænd, Food Organisation of Denmark (FOOD) og Dansk Erhverv.

De danske øers evne til at brande sig selv har stor betydning for øernes vitatiltet og udvikling. Ikke kun i forhold til at tiltrække turister og afsætte lokalt producerede produkter, men også i forhold til at tiltrække og fastholde beboere. Det understreges ligeledes i en rapport om de danske småøers kommunikationsstrategi fra Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet.

Partnerskabet skal derfor være med til at styrke øernes branding og forudsætningerne for turisme, vækst og udvikling, og vil bl.a. stå for at promovere ø-passet, der indeholder en guide til øerne i det danske rige.

Partnerskabet sekretariatsbetjenes af Landdistrikternes Fællesråd.

I ø-passet er hver ø præsenteret med kort, foto og oplysninger om, hvad der kan ses og opleves på øen samt en QR-kode til øens hjemmeside. I et blankt felt ved præsentationen af den enkelte ø kan turisten fra en plade på havnen eller færgen skrabe en silhuet af øen over med en særlig pen og på den måde samle ø-mærker. Denne gimmick er turisterne vilde med og konkurrerer gerne med familie og venner om, hvem der har besøgt flest øer.