Vandretur på Samsø - Besser og omegn

Vandreture
Med udgangspunkt i To-Høj Mølle gives fire forslag til vandreture i omegnen. Der er opnået tilladelse til gående færdsel langs de angivne ruter, idet man går ud fra at de, der passerer, vil tage størst muligt hensyn til natur, husdyr og afgrøder. Hvor særlige hensyn skal tages, angives det på skilte langs ruten.

Den grønne rute
Gå ned til Kærvej og til venstre langs det store gadekær, ”Bovenskæret”. Ved det lille sprøjtehus igen til venstre ad markvejen forbi en stor stald og over bakken ned til stranden, hvor der er bademuligheder. Følg strandkanten mod nord til den første markvej, som fører direkte tilbage til To-Høj Mølle – eller den næste, som fører til landevejen fra Sildeballe mod Besser. Drej ved ”Elektricitetsværket” mod venstre ad Kærvej op til To-Høj Mølle.

Længden af den korte tur er ca. 3 km den længere ca. 4 km. Turen er ikke krævende med hensyn til fodtøj.

Den blå rute
Gå til venstre ad Kærvej til grønningen ved gadekæret og lige frem til Hovedgaden. Ved cafeen (Besserhus) fortsættes ad markvejen, som snart drejer til højre langs Maden og ender ved diget mod Stavns Fjord. Gå lidt tilbage til markvejen op over bakken (Endebjerg) og drej til højre ved landevejen mod Besser.

Turen er ca 3 km lang. Markvejen langs Maden kan være ret pløretefter regn, så kraftigt fodtøj anbfales.

Den røde rute
Fra To-Høj Mølle mod nord ad Kærvej og videre ad landevejen gennem Sildeballe til Stenskov og Besser Rev. Herfra fortsættes til venstre rundt om pynten ved Stenskov mod sydvest langs fjordbredden til diget og herfra videre tilbage langs Maden til Besser.

Man kan eventuelt fra fjordbredden gå ind til vejen forbi Filipsdal indtil man når Besser Smede- og maskinforretning. Herfra ad Smedegade til Hovedgaden og tilbage til udgangspunktet. Turen kan afkortes hvis man ved skiltet Stenskov drejer til venstre og følge vejen til fjorden.

Denne tur er ca 8 km lang og kræver robust fodtøj.

Den gule rute
Begynd ligesom den blå rute, men drej til venstre der hvor markvejen deler sig. Ved næste deling drejes til højre over Maden og hen til landevejen, som man følger til venstre over Lammeløkke-bakken og forbi det lille kær bag ved præstegården og rutebilholdepladsen. Her drejes til højre mod Tranebjerg. Ved efterskolen følger man markvejen mellem skolen og sportspladsen og fortsætter ad en vej til venstre forbi ”Præsteskoven” indtil Kærvej, som mod højre fører tilbage til To-Høj Mølle.

Turen er ca. 3 km lang og ikke krævende med hensyn til fodtøj.

Se et kort over ruterne her