Ferie på Egholm

Foto: LDF

Egholm er i gang med omlægning til 100% økologi, så der skabes bedre natur og biodiversitet. Strandenge, skove og udyrkede arealer byder på storslået natur med mange nordiske lægeurter. Et fuglebeskyttelsesområde er rasteplads for mange trækfugle. Det meste af øen er beskyttet af diger.

Fakta 

Færge:
Aalborg - Egholm (400 m – 5 min.) www.faerge.dk/
Beboere 1.1.2016: 44
Areal: 6 km2