Ferie på Hjarnø

Foto: LDF

Hjarnø har det højeste punkt syv m over havet. Størstedelen af øen er opdyrket, dog findes mod nord en lille skov og langs kysten strandenge. I det sydøstlige hjørne ligger et fredet areal med ti skibssætningerne fra vikingetiden. Besøg også Hjarnø Kirke med pyramidespir.

Fakta

Færge:
Snaptun - Hjarnø (800 m – 5 min.)  www.hjarnøfærgefart.dk
Beboere 1.1.2016: 106
Areal: 3,5 km2