skip_to_main_content
Danske Rederier

Partnerskab for Dansk Ø-turisme

Partnerskab for Dansk Ø-turisme blev lanceret den 5. september 2018 og er et samarbejde mellem Landdistrikternes Fællesråd, Sammenslutningen af Danske Småøer, Danske Rederier, Færgesekretariatet, De Samvirkende Købmænd, Food Organisation of Denmark (FOOD) og Dansk Erhverv.