Øpas

Fuglsbølle Kirke

Prædikestol fra 1644.

Middelalderkirke med romansk skib og sengotisk langhuskor. Prædikestol i bruskbarok udført af Lorentz Jørgensen i 1644, tilhørte oprindeligt Tranekær Kirke og bærer bl.a. Chr. IV's navnetræk.