Hjortø

Hjortø er en af de mindste og mest uberørte øer i Det sydfynske Øhav med blot 8 beboere. Øen nås med den lille færge fra Svendborg. Hjortø er bilfri og har hverken købmand, kro eller kirke. Til gengæld er her ro og fred og et meget rigt dyre- og planteliv samt flere børnevenlige strande.

Floraen på Hjortø indeholder noget så sjældent som den mangeblomstrede ranunkel og blandt dyrearterne kan nævnes den sjældne klokkefrø, der har overlevet i Det sydfynske Øhav på grund af de mange vandhuller og det milde klima.

I den lille landsby med gamle bindingsværksgårde er der mulighed for teltslagning. I havnen er der plads til såvel 25 bådepladser som færgen fra Svendborg.