Jættestuen Andemosehøj

Jættestuen Andemosehøj

Jættestuen ligger utilgængeligt i dyrket mark. Der er derfor ingen adgang til anlægget, men det kan dog beses fra vejen. (Kilde: "Oldtidsminder på Langeland", Langelands Museum)