Øpas

Offentligt toilet ved Ulveholm, Ærø

Primitivt offentligt toilet ved Ulveholm.