Skibssætning i Konabbe Skov

Skibssætning i Konabbe Skov

Skibssætningerne er en type grave, der over jorden markeres ved oprejste sten sat i en figur, hvis grundplan minder om et skibs omrids.(Kilde: "Oldtidsminder på langeland", Langelands Museum)