Tranekær Slot

Foto: Turist- og Erhvervsforeningen Langeland
Attraktioner
Slotte og herregårde
Tranekær Slot er det ældste beboede hus i Danmark
Adresse

Slotsgade 84

5953 Tranekær

Kontakt

Historie
Tranekær Slot bebos af familien Ahlefeldt-Laurvig og er det ældste beboede hus i Danmark. Slægten Ahlefeldt-Laurvig kom til slottet i 1659 som en del af en medgift ved et bryllup mellem Margrethe Dorothea Rantzau, datter af Christian Rantzau og Frederik Ahlefeldt.
I 1672 ophøjedes Frederik Ahlefeldt  i den danske grevestand. Han samlede Tranekær og sine andre besiddelser til at danne Grevskabet Langeland.

Tranekær i dag
Tranekær Gods er i dag en moderne land- og skovbrugsvirksomhed på 1.733 hektar. Landbruget drives traditionelt med produktion af korn og frø-afgrøder. Inklusive forpagtning og pasningsaftale dyrkes der afgrøder på 1.075 hektar og på 289 hektar er der diverse miljøgræsaftaler, biotopplaner til vildtet m.m. Skoven drives som traditionelt skovbrug. Det er muligt at leje sig ind på slottet i forbindelse med møder, konferencer og firmamiddage, hvor det også er muligt at overnatte. www.tranekaergods.dk

Adresse

Slotsgade 84

5953 Tranekær

Facilities

Parkeringsplads for busser

Johanneskors

Sidst opdateret af
Turist- og Erhvervsforeningen Langeland